Съвети на експерта - българска версия

Какво е сейф? Защо съществува резделение на взломоустойчиви и огнеупорни сейфове?
Определението сейф и  качествата, характерни за него са обозначени в сертификата ГОСТ     Р 50862-96  и БДС EN 1143-1.
Устойчивостта на сейфовете  срещу взлом  се определя след сертификационни изпитания от оторизирани организации, официално упълномощени да провеждат тези изпитания.
Според станадартите условната единица за определяне на устойчивостта на взлом е приета да бъде единицата за съпротивление Ес.
Тази единица характеризира устойчивостта на сейфа към взлом при използване  на инструмент /имащ съответен коефициент в зависимост от вида му - механичен, режещ , термичен/ за единица време и от базисното значение /също със съответен коефициент, отразяващ трудността на подготовка и доставка на инструмента към мястото на взлома/. Има 5 категории инструменти.

Много често клиента бива заблуждаван, че взломоустойчивия сейф е и огнеупорен, но само сертифицираният сейф, който е преминал съответните изпитания на огнеупорност и  отговаря на тях може да бъде назован огнеупорен.

Какви видове биват сейфовете?
Сейфовете се класифицират по предназначението им:

 1. Огнеупорни – защитават съдържанието на сейфа от висока температура, но не и от взлом /професионалисти могат да отворят такъв сейр за 15-20 мин./
 2. Взломоустойчиви – защитават съдържанието на сейфа от взлом и разбиване, но не предпазват от пожар за по-дълаг период от време.
 3. Комбинирани – осигуряват едновременно защита на съдържанието на сейфа при взлом и пожар.
 4. За вграждане – вграждат се в стена или под, явяват се взломоустойчиви и предпазват при пожар в зависимост от масивността на стената.
 5. Касови – взломоустойчиви сейфове от висок клас 3,4 и 5.Обикновено се използват  в банки и други финансово-кредитни институции.
 6. Мебелни – обичайно биват с неголеми размери, монтират се в мебел, задължително се закрепват към стената /фабрично са пригодени/.
 7. Хотелски – разновидност на мебелните сейфове, оборудвани са със специални заключващи устройства, облекчаващи работатат със сейфа на клиенти и персонал.
 8. Оръжейни – за съхраняване на пистолети или дългоцефно оръжие, снабдени спецално с държачи и притежаващи отделение за съхраняване на патроните.
 9. За магнитни носители – защитават следните носители на информация : дискети, CD,всички видове памети  и др. От пожар /пределната допустима температура е +50С  във вътрешността на сейфа/
 10. Депозитни – сейфове за инкасиране на суми по време на работа на денонощни обекти – над основната сейфова кутия е разположено независимо малко касово отделение, в което се поставят сумите, при затварянето му, автоматично падат в основната сейфова кутия

Трябва ли сейфа да бъде закрепен към пода и стената?

Сейфът е необходимо да бъде закрепен към пода и стената за да бъде устойчив и неподвижен.
На задната страна или на дъното, сейфа е фабрично пробит /крепежни отверстия/. Закрепването се осъществява с анкерни болтове, чието съпротивление би следвало да бъде от 500 кг. до 3 тона /дълбочина на закрепване от 5 до 30 см, диаметър от 5 до 20 мм на болтовете./
Има ли отношение класа на сейфа към застрахователното покритие , което оситуряват застрахователните компании на съдържанието на сейфа?

Европейските застрахователни институции обикновено изискват наличието на сертифициран по съответния клас сейф за да осъществят застраховане  при поискано такова от съответния клиент.Сумата на застрахователното покритие на застрахованите ценности и пари определено зависи от класа на сейфа.Представяме ориентировачните суми на застрахователно покритие в случай на разбиване на сейф от различните класове на взломоустойчивост:


Клас взломоустойчивост

За юридически лица в EUR

За физически лица в EUR

1

40 000

125 000

2

100 000

200 000

3

200 000

300 000

4

300 000

500 000

5

500 000

750 000


Какви документи са необходими при закупуване на сейф?

Сейфът задължително трябва да бъде сертифициран, това е гарант за неговото качество, произход и заявени показатели. При закупуване на сейф Вие задължително трябва да получите копие от сертификата с указания клас на защита или клас на огнеупорност. Отсъствието на сертификат на практика означава некачествена и непроверена продукция, която не осигурява нужното качество  на изделието.
Как да изберем необходимия ни сейф?
Трябва да си зададем следните въпроси:

 1. Какво и колко ще съхраняваме?
 2. Кой рисков фактор в най-голяма степен застрашава съдържанието на сейфа?
 3. Огнеупорен, взломоустойчив  или комбиниран да бъде сейфа?
 4. Указани ли са вида на заключващитие механизми?
 5. Какъв обем и килограми е сейфа?
 6. Какъв тип заключване да притежава сейфа?
 7. Къде ще бъде поставен сейфа?
 8. Гарантрано ли е гаранционно и след гаранционно обслужване?

Когато закупувате сейф задължително обърнете внимание на това, какво ще съхранявате в него и в какви обеми – пари, ценности, документи, степентта на достъп на помещението в което ще стои сейфа, има ли жива охрана на обекта или отсъства. Необходимо е правилно да оцените риска и вероятната опасност от пожар или взлом. За да изберете вида на заключващото устройстов /механично или електронно/ трябва да съобразите практическата употреба на сейфа.
За да оцените обективните качества на сейфа е важно да се убедите, че заявените качествени параметри дествително се потвърдени от сертифицираните табели, разположени на вътрешната страна на сейфа, там са указани  -  страна-производител, име на сертифициращия орган, стандарта по който е сертифициран конкретния сейф, може да бъде указана и допълнителна информация.
На всички модели сейфове е задължително да бъдат предоставени сертификати за  изпитания по стандартите на страната – производител.

От екипа на „Промет-България”